Embajada en Rumania

Vinos

Jurisdicción de esta Representación

República de Moldova

Malvinas

Tango en Rumania

Acerca de esta Representación

Facebook

Diplomacia Pública

Prensa y Política

Datos de contacto

La Embajada

CONTRACTARE DIRECTA DE EXCLUSIVITATE N°1/2016

CONTRACTARE DIRECTA DE EXCLUSIVITATE  N°1/2016

CONDITII PARTICULARE

Autoritatea contractanta:
AMBASADA REPUBLICII ARGENTINA IN ROMANIA

PROCEDURA DE ELEGIBILITATE

TIP: Contractare Directa de Exclusivitate N°01    An: 2016
Clasificare: -
Modalitate: -
DOSAR  N°01/2015

Obiectul Contractarii: Contractare buletin PDF AGERPRES si agenda AGERPRES tiparita cu Institutii si Organizatii din Romania pentru Ambasada Republicii Argentina in Romania.

Specificatii tehnice, termeni si conditii fara cost.

PREZENTAREA OFERTEI

Locul/Adresa Termen si Orar
Ambasada Republicii Argentina in Romania;
Situata in str. Ion Campineanu, nr. 11, etaj 3, birou 301, sector 1, Bucuresti. De luni pana vineri de la ora 09:00 la ora 17:00; Pana in data de 12 ianuarie 2016; La ora 17:00;

CEREMONIA DE DESCHIDERE A OFERTEI

Locul/Adresa Termen si Orar
Ambasada Republicii Argentina in Romania;
Situata in str. Ion Campineanu, nr. 11, etaj 3, birou 301, sector 1, Bucuresti. 13 ianuarie 2015

IMPORTANT: NU SE VA MAI PRIMI OFERTA CARE AJUNGE ULTERIOR DATEI STABILITE PENTRU PREDARE, INDIFERENT DE MOTIVELE CARE AU CAUZAT INTARZIEREA.

Se sugereasa sa se acceseze pagina web a Ambasadei Republicii Argentina folosind urmatorul link: http://eruma.mrecic.gov.ar/.
 

INDICE GENERAL

I – CONDITII SPECIFICE

1 Obiectul Contractarii
2 Modul de prezentare a ofertei
3 Continutul Ofertei
4 Forma de cotizare
5 Durata de valabilitate a contractului
6 Deschiderea ofertei
7 Atribuirea contractului
8 Facturare si plata.

II – SPECIFICATII TEHNICE

     
ANEXA A: FORMULAR DE COTATIE

 

Contractare Directa de Exclusivitate N° 06/2015

I – CONDITII SPECIFICE

1 – OBIECTUL CONTRACTARII

Prezenta are drept obiect contractarea unui buletin PDF AGERPRES si a unei agende AGERPRES tiparita cu Institutii si Organizatii din Romania pentru Ambasada Republicii Argentina.

2 – MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta se va putea depune de luni pana vineri intre orele 9 – 17 prin urmatoarele mijloace:

a) Pe hartie in plic inchis, la sediul Ambasadei Republicii Argentina, in str. Ion Campineanu, nr.11, etaj 3, birou 301, sector 1, cod 010031, oferta va trebui semnata pe fiecare pagina de catre ofertant sau de reprezentantul legal. Pe plic trebuie sa se mentioneze urmatoarele:

AMBASADA REPUBLICII ARGENTINA IN ROMANIA

CONTRACTARE DIRECTA DE EXCLUSIVITATE Nº01/2016

“OBIECTUL CONTRACTARII.” CONTRACTARE BULETIN PDF AGERPRES SI AGENDA AGERPRES TIPARITA CU INSTITUTII SI ORGANIZATII DIN ROMANIA PENTRU AMBASADA REPUBLICII ARGENTINA IN ROMANIA.

DATA SI ORA DESCHIDERII: 13 ianuarie 2016, ora 12:00

Numele si prenumele ofertantului sau denumirea comerciala, domiciliu si codul postal, telefon, fax si adresa de e-mail.

In cazul in care oferta se trimite prin posta se considera depusa la dati si ora la care ajunge la aceasta Reprezentanta.

3 – CONTINUTUL OFERTEI

Oferta va trebui redactata in limba romana.

In cazul in care oferta este prezentata pe hartie, stersaturile, modificarile, corecturile sau spatiile dintre randuri, zgarieturi sau scrisul intre spatii, daca vor exista, vor trebui salvate in mod corespunzator de catre semnatarul ofertei.

Oferta va trebui semnata pe fiecare pagina de catre ofertant sau de reprezentantul legal.

In cazul in care oferta se transmite pe e-mail, trebuie sa se indice in acesta numele si prenumele al celui care a semnat oferta.

Oferta va trebui sa cuprinda informatiile de mai jos:

3.1 – Numele si prenumele sau denumirea sociala, sediu, telefon/fax si e-mail-ul ofertantului, trebuie sa fie valabile toate notificarile facute.
3.2 – Formularul de Cotatie (ANEXA A) complet si semnat de ofertant sau de reprezentantul legal.
3.3 – Daca oferta ar fi semnata de un reprezentant legal, va trebui sa se ataseze la aceasra si copia imputernicirii sau copia documentului care sa acrediteze  capacitatea jurídica a reprezentantului de a semna oferta.
3.4 – Documente: ofertantul va trebui sa detina documentele necesare care sa acrediteze caracterul exclusiv al serviciului ofertat.

Ofertantul va trebui sa aiba in vedere ca Reprezentanta va putea solicita in timpul perioadei de analizare a ofertei, clarificari despre un detaliu anume si  inclusiv documente suplimentare fara ca acest fapt sa reprezinte vreun cost suplimentar pentru aceasta Reprezentanta.

4 - FORMA DE COTIZARE

Cotatia va trebui sa se realizeze in ron indicand moneda si inclusiv toate costurile (taxe aplicabile, drepturi sau comisioane, cheltuieli indirecte, costuri generale si orice alt cost sau taxa pe care ar putea sa-l includa pretul final al prestarii serviciului in cauza).

Se subintelege ca inainte de a prezenta oferta, ofertantul se asigura ca formularul de cotatie acopera toate obligatiile  care decurg din acest contract. In concluzie se intelege ca sunt incluse beneficiile, care conform judecatii si experientei trebuie sa se respecte intocmai obligatiile prestatorului, chiar daca acestea nu sunt mentionate in oferta.

5- DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

Contractul va avea o valabilitate de 1 an, de la 20/01/2016 pana la 20/01/2017.

6- DESCHIDEREA OFERTEI

La data si la ora indicata, se va proceda la deschiderea publica a ofertei, in prezenta functionariilor desemnati in acest sens si a tuturor celor care vor dori sa asiste. Se va intocmi procesul verbal corespunzator care va trebui semnat de catre functionarii prezenti si ofertant cat si de cei interesati ce doresc acest lucru.
.

7 – ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Castigatorului i se va inmana actul administrativ al atribuirii contractului  prin e-mail, fax sau in mod direct de catre contractant ofertantului sau reprezentantului sau legal.

8 – FACTURARE SI PLATA

Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar in ron.

II – SPECIFICATII TEHNICE

1. OBIECTUL CONTRACTARII

CONTRACTARE BULETIN PDF AGERPRES SI AGENDA AGERPRES TIPARITA CU INTITUTII SI ORGANIZATII DIN ROMANIA PENTRU AMBASADA REPUBLICII ARGENTINA IN ROMANIA.

CARACTERISTICI:

- Buletin PDF AGERPRES cu stirile zilei furnizat prin e-mail zilnic.
- Agenda AGERPRES tiparita cu Institutii si Organizatii din Romania, furnizata prin posta 1 data pe an.

ANEXA A

FORMULAR DE COTATIE

Subsemnatul.................................................................... Document (Tip si nr.)........................ in numele………………………………………..……………., cu sediul social in str. ………………………..……………nr.….……etj.….…ap..…....telefon ........................ fax………...................... e-mail………………………...., reprezentant împuternicit pentru atribuirea contractului, dupa examinarea documentatiei, a conditiilor particulare si a specificatiilor tehnice care rezulta din prezenta contractare, oferteaza:

Rand unic:

RAND DESCRIERE PRET TOTAL IN RON *

1
CONTRACTARE BULETIN PDF AGERPRES SI AGENDA AGERPRES TIPARITA CU INTITUTII SI ORGANIZATII DIN ROMANIA PENTRU AMBASADA REPUBLICII ARGENTINA IN ROMANIA.

Suma totala este de

 

(*) Pretul include toate costurile.

BUCURESTI, 7 ianuarie 2016

______________________________________
Nume Prenume si semantura


 

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular